Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Procedure for undervisningsmiddelbudget

Procedure vedr. undervisningsmiddelbudget

 

 

Undervisningsmiddelbudgettet udarbejdes for et kalenderår

 

  • Feb. Budgetrammen meldes ud af forvaltningen

 

  • April. Fagudvalgsformanden udarbejder budget for faget efter indhentede ønsker fra faglærerne. Evt. indkøb til faget, som er foretaget i jan/feb/mar, oplyses af skolesekretæren. I budgettet indgår en vurdering af behov for supplerende indkøb af grundbøger til faget for kommende skoleår (eksempel: nuværende matematiklærer i 6. klasse vurderer, om der er anvendelige bøger nok til kommende 6. klasse). Vær opmærksom på evt. nye udgaver! Elevtal kan ses på Personalerintra. Titel, forlag og ISBN-nr skal påføres for bogligt materiale på regnearket, der ligger på Personaleintra under Dokumenter, Budget, UVMSKEMA. Husk at gemme regnearket med dit eget filnavn. Brug ikke originalen. Budgettet skal prioriteres. Prioriteringen foregår ved et fagudvalgsmøde, som indkaldes af fagudvalgsformanden.

 

  • Maj. GJ samler fagudvalgenes budgetforslag og laver et forslag til et samlet budget, der balancerer med forvaltningens/skolens budgetramme.

 

  • Maj. Budgetudvalget mødes, diskuterer og justerer det fremlagte budgetforslag, herunder en prioritering af investeringer i udvalgte fag, og laver et endeligt budgetforslag, som fremlægges til godkendelse i Skolebestyrelsen

 

  • Maj. Det endelige budget for de enkelte fagudvalg udleveres til alle lærere.

 

  • Juni. GJ indkøber taskebøger + supplerende materialer for kommende skoleår. Nogle fagudvalgsformænd indkøber selv forbrugsmaterialer, og det fremgår af akkordbeskrivelsen, hvilke fagudvalgsformænd det drejer sig om.

 

  • Sommerferie: Nye taskebøger registreres i skolens database

 

  • August-november. Fagudvalgene beslutter, hvilke af deres prioriterede ønsker, der skal imødekommes for det resterende beløb på fagkontoen. GJ annoncerer sidste indkøbsdato på opslagstavlen på Personaleintra.

 

  • December: Regnskabsafslutning

 

Bemærkning:

Forbrugsfag som hjemkundskab, håndarbejde, sløjd tildeles et beløb/elev. Her indkøber fagudvalgsformanden løbende.

Faserne: Til hver fase afsættes i undervisningsmiddelbudgettet et beløb til ekskursioner, indkøb af materialer, entreer o.lign. Fase 3´s budget omfatter også materialer til valgfag. Fasekoordinatoren er ansvarlig for dette budget

                                                                                                                                  GJ