Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DUS velkomstfolder

Velkommen

 

”Troldehuset” modtager gennemsnitlig 80 børn fordelt på

Mini-DUS og DUS .

 • Mini-DUS er for førskolebørn.
 • DUS er for 0.kl, 1. kl., 2. kl. og 3.kl.

1. marts starter de nye førskolebørn (Mini-DUS) (det vil sige børn, der endnu ikke er startet i børnehaveklasse, men som skal starte efter sommerferien). Der skal ikke foretages indmeldelse for at fortsætte i DUS´en.

3.klassebørn udskrives automatisk pr. 1. august det år, de begynder i 4. klasse.

Derefter er mulighed for at blive skrevet ind i DUS 2 og Juniorklub, nede ved hallen.

Kongerslev DUS
Kongensgade 4
9293 Kongerslev
Tlf. Nr: 9833 2145
E-mail:  lgc-skole@aalborg.dk
Hjemmeside:  www.kongerslevskole.dk/

 

Åbningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 6.15 – 7.45 og kl. 13.15 – 17.00.

Fredag: kl. 6.15 – 7.45 og  kl. 13.15 – 16.00.

I perioden med førskolebørn (1. marts – 31. juli) har vi åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 6.15 – 17.00 og fredag kl. 6.15 – 16.00.

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag holder Kongerslev DUS lukket.

 Grundlovsdage er Kongerslev DUS lukket.

Sommerferielukket i uge 29 og 30

Som udgangspunkt holder vi lukket mellem jul og nytår, men har man brug for pasning i dette tidsrum, skal dette meddeles DUS lederen senest 1 måned inden. OBS: Kun en DUS i ØST området er åben

Tavshedspligt

Vi gør opmærksom på, at DUS`ens personale har tavshedspligt. Er der noget I er i tvivl om, eller er der, ting I ønsker drøftet med os, er i altid velkommen.

Målsætning

Børnene i vores institution er MiniDUS-børn og skolebørn.

Børnene er tilknyttet en kontaktperson fra de starter og til de slutter i 3. kl.

Institutionen er funktionsopdelt og børnene kan vælge den aktivitet, de har lyst til at beskæftige sig med.

Vores overordnede mål er, at børnene skal være glade for at komme i DUS´en.

Vi vil lægge vægt på, at børnene:

 • føler tryghed,
 • får styrket deres selvværd,
 • opnår sociale relationer til hinanden,
 • udvikler og arbejder med deres empati for andre,
 • får plads til leg,
 • oplever og selv omgås andre med ærlighed,
 • tilbydes og selv udviser ansvarlighed og
 • får plads til at bruge deres fantasi.

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse af et barn forgår elektronisk til Aalborg Kommunes Pladsanvisning.

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

At begynde i DUS

Al begyndelse er svær, så derfor er det en god ide, at barnet og forældre besøger DUS inden starten. Her får barnet og forældre tid til at se og fornemme livet i DUS´sen og forældre og personale får tid til en snak. Når barnet så er startet i DUS´sen er det vigtigt, at man aldrig bare går fra sit barn, uden først at have sagt farvel.

Sygdom og fravær

Hvis jeres barn, på grund af sygdom eller anden fravær, ikke møder op i DUS`en en eller flere dage, skal I give besked herom. Brug AULA og for Mini-DUS børn Komme-gå modulet. 

Syge og smittebærende børn må ikke komme i DUS.

Vi giver ikke børnene medicin, medmindre det er lægeordineret og livsvigtigt.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i konkrete tilfælde, så kontakt personalet i DUSSEN.

Dagligdagen

Morgentimerne bruges først og fremmest til at spise morgenmad, hygge og lege. Ind imellem kan nogle børn have ønske om små beskæftigelser, som vi også prøver at gøre plads til.

 • For MiniDUS-børnene gælder, at de kan spise morgenmad indtil kl. 8.00.
 • Hvis et skolebarn skal spise morgenmad i DUSSEN skal de være her senest kl. 7.15 DUS giver boller, havregryn  & Cornflakes.
 • Efter skole er der forskellige aktiviteter.
 • Kl. 13.15 – 14.30 er cafeen åben og der har børnene mulighed for at få en rugbrød m/ ost eller hamburgerryg. Eller spise sin medbragte eftermiddagsmad.(fredag boller eller knækbrød)

 

Specielt for MiniDus børnene:

 • Fra kl. 8.00 er der plads til leg og forskellige aktiviteter.
 • kl. 9.00 er der fællessamling hvor de spiser frugt. (Husk selv at medbringe frugt.)
 • Efter fællessamlingen er der forskellige aktiviteter både ude og inde.
 • kl. 11.15 spiser de madpakker.
 • Resten af dagen som beskrevet ovenfor.

Praktiske ting

 

 • Der er mange ting som tøj, legetøj med videre hvor der findes 2 eller flere af samme slags og samme størrelse i DUS´en. Derfor er det en god ide at sætte navn i dit barns ejendele.
 • Husk at tøj skal være robust og praktisk. Klæd barnet på, så det ikke er en ulykke, hvis det bliver snavset eller får et lille hul. (Hav altid et par støvler og et par overtræksbukser i barnets gaderobe.)
 • Husk at have, skiftetøj passende til årstiden og indesko / futter liggende i barnets gaderobe. I skal tømme garderoben hver fredag af hensyn til rengøringen.
 • Hvis dit barn i løbet af eftermiddagen skal deltage i en aktivitet (musikskole, håndbold, badminton eller lignende) på skolen eller i hallen, kan vi efter aftale sende dit barn af sted.
 • Er DUS ikke lukket op kl. 6.15, kan man henvende sig på skolen, hvor man kan få hjælp eller ringe til DUS leder Lona Christiansen på tlf.: 9352 0430

 

Fødselsdage

Fødselsdagsbørn fejres den måned de har fødselsdag i .De hygger sig sammen med en voksen, hvor de laver nogle aktiviteter aftalt med den voksne der står for det.

MiniDUS-børnene kan vælge at fejre fødselsdag hjemme hos sig selv en formiddag, hvis de bor i ”gå-afstand” fra dussen Så går førskolebørnene og en voksen samlet fra DUS´en.

Børnene skal ikke medbringe gaver til fødselsdage hverken her i DUS´en eller (for MiniDUS-børnenes vedkommende) hvis vi tager hjem til fødselsdagsbarnet.

 

Personale i DUS

Lona Christiansen                  Leder (37t/uge)

Annelie Jespersen                   Pædagog (37 t/ uge)

Linea Panduro                        Pædagog (35 t/ uge)

Daniel Pedersen                      Pædagog (35 t/uge) Trivsel fase 1

Mette Hansen                         Trivsels-Pædagog i skole & DUS (37 t/uge)

Morten Boni                           Pædagog (34 timer)

Anna Haahr Jensen                 pædagog (32,5 timer)

Forældresamarbejdet

DUS er en kommunal institution og forældre sikres formel indflydelses gennem skolebestyrelsen. Mindst lige så vigtig, som den formelle kontakt, er forældrenes daglige samarbejde med DUS´en.

Børn, der er her og i skolen det meste af dagen, tilbringer mange vågne timer uden for familien. DUS´en har derfor stor indflydelse på børnenes dagligdag, og det er af afgørende betydning for barnet, at der er et godt aktivt samarbejde mellem DUS´en, og forældrene så barnet ikke oplever hverdagen opsplittet.

Vi håber, at I ikke alene vil samarbejde med os om formelle ting, men at I også vil tage jer tid til at sludre med os og andre forældre nu og da. Kontakt til DUS´en er især vigtig, når børnene selv går hjem hver dag. Det er rart at kende hinanden og ikke kun mødes, når der er problemer. Hvis der opstår problemer, så kom inden de vokser sig store og spørg, hvis I ikke forstår os eller er uenige med os. I er altid velkomne.

DUS´en er med til samtaler to gange årligt på skolen. Yderligere samtaler kan efter behov aftales.

Kontaktpædagogen og DUS-lederen deltager i klassernes forældremøder.

Ansvar

Vi påtager os ikke ansvaret for børnene, før de er ankommet til DUS´en fra enten skole eller hjem.

Hvis barnet ikke er mødt i DUS´en senest 30 minutter efter, at det har ringet ud på skolen, vil vi kontakte jer.

Det er derfor vigtigt, at I ringer besked eller bruger AULA ved fravær fra DUS. 

Hvis barnet selv må bestemme, hvornår det vil komme eller gå fra DUS, skal vi have skriftlig besked/aftale herom fra forældrene, aftalen skrives på vores kartotekskort.