Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for vikardækning

Principper for vikardækning

Der gennemføres så normal undervisning som muligt i vikartimer. Dagens skemaændringer fremgår af AULA.

Skolen tilstræber at have et fast vikarkorps bestående af vikarer med en pædagogisk uddannelse eller erfaring med børn. Ved længerevarende vikariater opslås stillingen og søges besat af uddannet personale.

Vikarer får velkomstfolder, ordensregler og lignende udleveret og orienteres om gårdvagter og planer for lektionerne.

Fraværende personaler skal have undervisningsmateriale liggende, som kan benyttes i vikartimer eller skrive vikarbesked på AULA om, hvad der skal undervises i. Lærere/pædagoger, der skal være vikarer, gives så langt varsel som muligt via beskedsystem eller personlig kontakt.

Ved det pædagogiske personales fravær på grund af sygdom, kurser og lignende dækkes undervisningslektionerne efter følgende retningslinjer:

En vikar tilkaldes for at dække undervisningslektionerne med mindre:

• Delehold kan slås sammen

• Lærere/pædagoger, der sammen har en klasse, kan have klassen alene, hvis den anden er fraværende.

• Lærere/pædagoger, som har støttefunktioner i klassen eller på enkeltelever, kan overtage undervisningen af klassen.

• Ved lejrskole, afgangsprøver, erhvervspraktik og lignende kan undervisningsopgaverne omfordeles mellem skolens personale, således at den lærer, som for eksempel skulle have undervist en klasse, der er på lejrskole, underviser i den fraværende lærers skema.

• Eleverne kan sidde alene med for eksempel skriftlige opgaver under tilsyn af en ”nabolærer”.

• Undtagelsesvis kan der gives fri i ydertimerne i 7.-9.kl. •

Aflyst konfirmationsforberedelse dækkes ikke

Revideret i skolebestyrelsen i oktober 2019.