Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for timefordeling

Principper for TIMEFORDELING

Timefordelingsplanen tager udgangspunkt i Aalborg kommunes vejledende timefordelingsplan, men kan dog afviges under hensyntagen til Undervisningsministeriets minimumstimetal i de enkelte fag.

Overskydende timer i forhold til den vejledende timefordelingsplan fordeles af skoleledelsen i samarbejde med specialundervisningskoordinatoren og faseteamene. Endeligt forslag til timefordelingsplan godkendes af Skolebestyrelsen.

1. Klassen kan deles i 2 hold i fagene fysik, hjemkundskab, musik, billedkunst og håndværk/design ved elevtal over 20.

2. Klasser, der pr. 1. februar det pågældende år har indskrevet mere end 28 elever deles efterfølgende skoleår i det omfang, der er tildelt lærertimer, herunder holdtimer. Klasserne benævnes a og b. Der tages stilling til, i hvilke fag klassen deles ud fra forholdene i den enkelte klasse. Der kan søges om dispensation til at bevare klassen udelt op til 30 elever, jvf Folkeskoleloven §17. (§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30)

3. Valgfag på 7.-9. klassetrin oprettes som en valgfagsordning, hvor eleverne skal vælge blandt en række valgfag. Holdene oprettes på tværs af årgangene.

4. Der undervises i håndværk/design, således at eleverne har 3 lektioner i 4. klasse, 4 lektioner i 5. klasse og 2 lektioner i 6. klasse. Vedtaget af

Skolebestyrelsen marts 2017