Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for kørsel med elever i undervisningen

Princip for kørsel med elever i forbindelse med planlagt undervisning.

Gældende for Kongerslev skole og DUS. Princippet omhandler transport af elever i privatbil (forældrekørsel og ansattes kørsel med elever) samt bustransport af elever (egne busser og offentlig transport).

Personbil:

Som folkeskole i et yderområde af Aalborg Kommune, kan det være et fint og praktisk supplement, hvis forældre kan tilbyde kørsel til arrangementer i nærområdet. Kørslen skal opfattes som  en ekstra hjælp til klassen og er ikke et krav til skolens forældre. Der henstilles til, at personalet informerer om skolens principper vedr. elevkørsel på forældremøder, således at forældre er bekendt med skolens holdning.

Følgende principper gælder:

 • Skolen tillader ikke kørsler med elever/børn i DUS-tid.
 • Skolen tillader kørsel med elever i skoletiden.
  • Følgende retningslinjer skal overholdes:
   • Der skal hentes tilladelse for kørsel med eleverne hos forældrene. Dette tilkendegives i AULA af forældrene.
   • Ved manglende forældreunderskrifter og manglende chauffører til et arrangement aflyses forældrekørslen eller alternative befordringsmidler inddrages.
   • Personalet må køre med elever.
   •  Skolen skal sikre sig, at føreren (forældre eller den ansatte) af bilen har lovlig adgang til bilen, har et gyldigt kørekort og kan køre bil på forsvarlig vis. (ikke har drukket eller taget medicin eller lignende)
   • Passager i bilen (eleverne) er omfattet af bilens ansvarsforsikring i tilfælde af færdselsuheld. Erstatningen opgøres jævnfør Erstatningsansvarsloven.
   • Eventuelle skader på bilen skal dækkes af bilens kaskoforsikring. Dette gælder også eventuelle skader forårsaget af eleverne under kørslen.
   • Alle elever skal under kørslen anvende sikkerhedssele. Siddepuder skal anvendes i henhold til gældende regler herom.
   •  Ansatte, der er med som passager, er dækket af bilens ansvarsforsikring (jævnfør Færdselsloven).

Bustransport:

Kongerslev skole anvender busser til transport af elever i forbindelse med undervisningen og når eleverne er på ekskursioner samt lejrskoler.

Følgende principper gælder:

Egen eller ved lån af bus:

 • Når der indkøbes eller leases nye busser skal dette oplyses til kommunes forsikringsmæglere, hvorefter forsikringsmægleren sørger for, at der etableres forsikring for bussen jævnfør kommunens forsikringspolitik.
 • Syn efter gældende lovgivning skal overholdes.
 • Føreren har pligt til at sikre, at bussen er i forsvarlig stand i henhold til Færdselsloven, herunder dæk, lygter, spejle osv.
 • Bussen må køres af ansatte med gyldigt førerbevis, dette gælder også praktikanter.
 • Skolens ledelse har pligt til at kontrollere dette.
 • Elever skal være fastspændte, når de kører i institutionens bus, dette gælder også ansatte, som er med som passager. Det er vigtigt at dette overholdes hver gang, ikke så meget i forhold til forsikringen, men i forhold til børnenes sikkerhed.
 • Underskrift på dette skal indhentes af forældrene eventuelt for 1 år ad gangen. Dette gøres på tiden Ikke på Kongerslev skole, da vi ikke i øjeblikket ejer en bus.

Offentlige transportmiddel (bus):

 • Hvis der benyttes offentlige transportmidler for eksempel bybus eller busser, som kommunen har kontrakt med til skolekørsel, kan disse være undtaget for brug af seler.
 • Er det et krav fra vognmanden/chaufføren, at seler skal benyttes skal dette overholdes.
 • Kongerslev skole benytter ikke bybusser (gule busser med begrænset siddeplads) ved transport af elever fra Kongerslev skole til Aalborg centrum, såfremt der ikke er siddepladser til alle.
 • Alle passagerer er jævnfør Færdselsloven dækket af bussens motoransvarsforsikring. Erstatning opgøres jævnfør Erstatningsansvarsloven.

Godkendt af skolebestyrelsen: den 18/4 2012, Kongerslev Skole