Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for klassedeling

Princip for klassedeling på Kongerslev Skole

Klassedeling kan forekomme når som helst i skoleforløbet, hvis antallet af elever på en årgang vokser i et omfang, der i henhold til folkeskoleloven § 17 gør det nødvendigt at danne flere klasser på årgangen. En deling af klassen vil som udgangspunkt ske i starten af et skoleår. 

Målet er

• At sammensætte to klasser, der hver især fungerer bedst muligt.

Ved deling af en årgang i klasser tilstræbes:

• At der tages højde for det faglige niveau.

• At socialt stærke og socialt svage elever fordeles ligeligt mellem årgangens klasser

• At alle har en ven på årgangens klasser.

• En ligelig fordeling af piger og drenge på årgangens klasser.

Delingen foretages af klassens lærere; på 0. – 3. årgang i samarbejde med pædagoger fra DUS’en. Deling sker i samråd med skolens ledelse, som har det endelige ansvar. Klassens forældre orienteres om delingen og planen for forløbet.

Vedtaget på skolebestyrelsens møde den 14. december 2015.