Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for fagfordeling og skemalægning

Princip for fagfordeling og skemalægning

Fagfordeling

 • Bærende princip i fagfordelingen er elevens tarv.

 

 • Lærernes kvalifikationer danner grundlaget for fagfordelingen, idet det tilstræbes, at faglærere har linjefagsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer i det fag, de underviser i.

 

 • Klasselærerhvervet bør tildeles flest mulige lærere.

 

 • Lærerteamet omkring en klasse tilstræbes at bestå af lærere af begge køn og af mindst én erfaren lærer.

 

 • Det tilstræbes, at færrest mulige lærere underviser i mere end en fase.

 

Skemalægning

 

Det bærende princip er elevens tarv, men derudover ønskes følgende forhold omkring
pædagogisk hensyn, elevskemaet og lærerskemaet i størst muligt omfang tilgodeset.

 

 • Pædagogiske hensyn:
 1. klasselæreren har undervisning i sin klasse så mange ugedage som muligt.
 2. ønsker om dobbelttimer/enkelttimer søges opfyldt.
 3. ønsker om parallellægning af timer for at kunne samarbejde på tværs af klasser søges opfyldt.
 4. Praktisk/musiske fag placeres så vidt muligt spredt hen over ugen.

 

 • Elevskema:
 1. Skemaet for 0.-3. klasse følger åbningstiderne i DUS
 2. ingen mellemtimer på 0.-6. klassetrin.
 3. så få mellemtimer som muligt på 7.-9. klassetrin.
 4. timerne så vidt muligt jævnt fordelt på ugens dage.
 5. At give elever fra og med 4. klasse flest mulige morgentimer

 

 • Lærerskema:
 1. videreuddannelse
 2. borgerligt ombud
 3. personlige ønsker