Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for aktiviteter ude af huset

Principper for ”Ud af huset” aktiviteter.

Vedtaget af skolebestyrelsen 19. juni 2008

Princip

Kongerslev skole prioriterer udadvendte aktiviteter højt, herunder ekskursioner, hytteture og lejrskoler.

Vejledning

Det tildelte budget for driftsmidler og lærertimer afgør, hvad der kan gennemføres. Overskud fra skolens bod kan indgå i finansieringen.

Følgende arrangementer prioriteres højt:

 • SFO: Ekskursioner for førskolebørn

                Mål: at lære børnene det nære miljø at kende.

 • SFO: Ekskursioner med 3. klasses børn, særligt cykelture.

                Mål: at lære børnene at færdes på cykel i trafikken.

 • Indskolingstur med børnehaveklassen.

                Mål: at elever, forældre og kommende klasselærer(e) får større kendskab til hinanden.

 

 • Ekskursioner i året løb. Det bør tilstræbes at alle klasser er på ekskursion mindst en gang årligt, eventuelt som en fælles faseekskursion.

Mål: at styrke kendskabet til lokalområdet og underbygge klassens sociale miljø

.

Lejrskole. Kongerslev skole følger Aalborgs kommunes vejledning i forhold til lejrskole.

 

 • Lejrskole på 4. klassetrin:

Klasserådstur 2 dage. Turen planlægges f.eks. fra fredag til lørdag efter nærmere aftale mellem klasselærer og forældrerådet.

Klasseforældrerådet står for planlægningen og afviklingen af turen. Turen finansieres af klasseklassen. Skolen tildeler klasselæreren 6 timer til at deltage i turen.

Mål: at styrke klassens sociale miljø. Give forældrene medansvar for elevernes trivsel. ”En fælles opgave”

 

 • Lejrskole på 7. klassetrin:

 Overlevelsestur. I samarbejde med ungdomsskolen afholdes der i efteråret en overlevelses-/samarbejdstur. Turen planlægges og finansieres af ungdomsskolen. Skolen tildeler klasselæreren 6 timer til at deltage i turen.

Mål: at styrke klassens sociale miljø og samarbejdsevne.

 

 • Lejrskole på 8. klassetrin:

Alm. Faglig lejrskole.

Mål: at udvide kendskabet til Danmark og/eller nærmeste nabolande, samt styrke det sociale miljø i klassen.

 

Der kan pålægges forældre at betale udgifter til mad indtil videre op til et beløb af 70 kr. pr. dag. Tilskud til 8. kl. turen bliver finansieret via Aalborg kommunes tildeling til lejrskole. Kontoret udmelder beløbet til 8. kl.-læreren.

 

Alle ekskursioner og lejrskoler mv. skal forhåndsgodkendes af ledelsen, og bør være planlagt i henhold til gældende arbejdstidsaftaler. Kongerslev skole anvender ikke skolerejser som rejseaktivitet og fritidsordningen/DUS1-2 gennemfører ikke koloniophold.

 

Klassekasse

Der bør oprettes en klassekasse i 1. klasse. Forældrene administrerer – fx gennem forældrerådet – en klassekasse og kan afholde aktiviteter for at tjene penge til klassekassen. Alle bidrag til klassekassen skal være anonyme og frivillige.

Forældrerådet skal løbende holde forældrene orienteret om, hvad klassekassen bruges til. Kassebeholdningen tilhører klassen og ikke den enkelte elev. Klassekassen skal være med til at finansiere klasserådsturen i 4. kl.

 

Overgangsordning: 2008/2009:

 • Lejrskole på 4. klassetrin:

Klasserådstur 2 dage. Turen planlægges f.eks. fra fredag til lørdag efter nærmere aftale mellem klasselærer og forældrerådet.

Turen finansieres af klasseklassen. Skolen tildeler klasselæreren 6 timer til at deltage i turen.

Mål: at styrke klassens sociale miljø. Give forældrene medansvar for elevernes trivsel. ”En fælles opgave”

 

 • Lejrskole på 6. klassetrin:

 Klasserådstur 2 dage. Turen planlægges f.eks. fra fredag til lørdag efter nærmere aftale mellem klasselærer og forældrerådet.

Turen finansieres af klasseklassen. Skolen tildeler klasselæreren 6 timer til at deltage i turen.

Mål: at styrke klassens sociale miljø. Give forældrene medansvar for elevernes trivsel. ”En fælles opgave”.

 

 • Lejrskole på 7. klassetrin:

 Overlevelsestur. I samarbejde med ungdomsskolen afholdes der i efteråret en overlevelses-/samarbejdstur. Turen planlægges og finansieres af ungdomsskolen. Skolen tildeler klasselæreren 6 timer til at deltage i turen.

Mål: at styrke klassens sociale miljø og samarbejdsevne.

 

 • Lejrskole på 9. klassetrin:

Alm. faglig lejrskole.

Mål: at udvide kendskabet til Danmark og/eller nærmeste nabolande samt give en god afslutning på et langt forløb i folkeskolen.